Kan PUR kwaad voor onze gezondheid?

Neen, eenmaal aangebracht en uitgehard.

PUR-isolatieschuim voor vloeren heeft geen invloed op de gezondheid van mensen na aanbrenging en uitharding.
PUR-hardschuim wekt ook geen allergieën op.

Wel zijn bij het aanbrengen enkele preventiemaatregelen voor het spuiten van PUR isolatieschuim van kracht.

De installateur die PUR-isolatie aanbrengt, draagt aangepaste werkkledij en ademhalingsbescherming met autonome luchttoevoer.
Bij het plaatsen kan er eveneens een sterke geur ontstaan maar deze verdwijnt zeer snel na ventilatie.